Promocións

Vivendas de nova construcción: Libres

O importe do metro cadrado útil nas vivendas libres é de  2.350€, sendo o prezo do  metro cadrado construido 2.000€.
Estas vivendas contan cunha terraza de  superficie aproximada 9 metros cadrados.
Neste prezo, inclúese, así mesmo, praza de garaxe e rocho, pero non o correspondente Ive.


Vivendas de protección
: Prezo Concertado

O importe do metro cadrado útil nas vivendas de protección é de  2.166€, sendo o prezo do  metro cadrado construido 1.850€.
Estas vivendas contan cunha terraza de  superficie aproximada 9 metros cadrados.
Neste prezo  inclúese, así mesmo, praza de garaxe e rocho, pero non o correspondente Ive.


Vivendas rehabilitadas (Recinto interior da fábrica)


O importe do metro cadrado útil nas vivendas rehabilitadas é de  2.990€, sendo o prezo do  metro cadrado construido 1.891€.
Estas vivendas contan con posibilidade de xardín anexo.
Neste prezo  inclúese, así mesmo, praza de garaxe e rocho, pero non o correspondente Ive.

Baiuca
Edificación pensada para acoller un pequeno restaurante, tenda mixta, quiosco…etc. A súa superficie útil é de  136 metros cadrados, sendo a construida de 160 metros cadrados
O prezo, incluíndo 2 prazas de garaxe, é de 407.500€ (Ive no incluido)

Gardería
Este edificio ten unha superficie útil de 289 metros cadrados, sendo a construida de 340 metros cadrados.
O prezo, incluíndo 5 prazas de garaxe,  é de 835.000€ (Ive non incluido)

Despachos
Edificacións  desde 30 metros cadrados útiles.
O seu prezo é de 2.200€ metro cadrado útil, sendo o do metro cadrado construido 1.875€.

® 2019 Construccións Otero Pombo S.A. Todos os dereitos reservados. | Tel: +34 981 59 77 42