® 2018 Construccións Otero Pombo S.A. Todos os dereitos reservados. | Tel: +34 981 59 77 42